Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918
   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918

   Winkelmesser der Artillerie L.30 1918

   €199.00
   Antiker Winkelmesser bzw. Libellenquadrant, Messgerät der Artillerie. 1918 datiert, L.30, 1Noniusteil=/1/16 Grad. Im zugehörigen Holzkasten. Guter Zustand!
   1776

    Antiker Winkelmesser bzw. Libellenquadrant, Messgerät der Artillerie. 1918 datiert, L.30, 1Noniusteil=/1/16 Grad. Im zugehörigen Holzkasten. Guter Zustand!

    Winkelmesser der Artillerie L.30 1918

    €199.00